none
C# İrsaliye Sorunu.. RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhabalar Yapmak İstediklerimi Daha Anlaşılabilir Olması Açısından Madde Madde Yazdım.. 

  -İrsaliye Listesinde Çoklu Seçim Metodu İle 2 ya da Daha Fazla İrsaliye Seçilecek..                         

  -Seçilen İrsaliyelerin Ürün Kalemleri Tek Bir Faturada Birleşecek..

  -Kalemler Arasında Aynı Barkoda Sahip Ürünlerin Miktarlarını Toplayıp,, O Ürünlerin Toplam Miktarını Aynı Satırda Gösterecek..

  Kod Bloğunu Aşağıda Paylaştım Ama İstediğim Şekilde Çalışmıyor,, Seçilen En Son İrsaliyeyi,, Secim Sayısı Kadar Açıyor.. Birleştirme Yapmıyor.. Konu Hakkında Yardım Lütfen!!

  private void SagTikSecFat_Click(object sender, EventArgs e)
      {      
        int[] IrsaliyeBagla = gridView1.GetSelectedRows();      
        foreach (int i in IrsaliyeBagla)
        {
          Fonksiyonlar.TBL_IRSALIYELER Irsaliye = DB.TBL_IRSALIYELER.First(s => s.ID == SecimID);        
          var srg = from s in DB.VW_KALEMLER
               where s.IRSALIYEID == SecimID
               select s;
          while (gridView1.RowCount != 0)
          {
            gridView1.SelectAll();
            gridView1.DeleteSelectedRows();
          }
          foreach (Fonksiyonlar.VW_KALEMLER k in srg)
          {
            gridView1.AddNewRow();
            gridView1.SetFocusedRowCellValue("MIKTAR", k.CIKISMIKTARI);
            gridView1.SetFocusedRowCellValue("BARKOD", k.STOKBARKOD);
            gridView1.SetFocusedRowCellValue("STOKKODU", k.STOKKODU);
            gridView1.SetFocusedRowCellValue("STOKADI", k.STOKADI);
            gridView1.SetFocusedRowCellValue("BIRIM", k.STOKBIRIM);
            gridView1.UpdateCurrentRow();
          }
          if (SecimID > 0 && EvrakTURU == "Satış İrsaliyesi")
          {
            Formlar.SatisFaturasi(false, SecimID, false, true);
          }
        }      
      }

   
  13 Haziran 2017 Salı 11:06