none
สอบถามเกี่ยวกับการ Convert Data จาก ASCII เป็น EBCDIC เพื่อส่งไปยัง AS400 ครับ RRS feed

  • คำถาม

  • รบกวนสอบถามการ Convert Data จาก ASCII ทั่วๆไป ไปเป็น Packed decimal และ Zone decimal ใน EBCDIC เพื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น AS400 ครับ

     

    ไม่ทราบว่าทาง Microsoft มี Library สำหรับการทำงานตรงนี้เตรียมไว้หรือไม่ ยังไงรบกวนขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ

    5 กรกฎาคม 2554 4:36

คำตอบ