none
เรื่องการทำกราฟใน VB RRS feed

  • คำถาม

  • ทำกราฟแท่งค่ะจากข้อมูลที่มี แต่แกน y ของกราฟไม่ละเอียดอ่ะค่ะ 

    ก็เลยจะให้มีตัวเลขปรากฎบอกค่าบนแท่งกราฟแต่ละแท่ง  พอจะมีวิธีทำได้ไหมคะ

    หรือมีวิธีอื่นที่ทำให้อ่านค่าที่กราฟแล้วถูกต้องบ้างคะ

    ใช้ VB ค่ะ

    9 เมษายน 2559 9:37

คำตอบ