none
รณรงค์ให้ทุกท่านที่เข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆใน Forum นี้ ร่วมกด "เสนอเป็นคำตอบ" ด้วยครับ RRS feed

 • การสนทนาทั่วไป

 • ทุกๆกระทู้ที่ตั้งเพื่อถามคำถาม อยากให้ทุกคนที่ร่วมตั้ง หรือคนอ่านที่คิดว่าเป็นคำตอบที่เจ้าของกระทู้ต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาตามที่เจ้าของกระทู้ต้องการได้ อยากขอให้ร่วมด้วยช่วยกันกดให้ Post นั้นๆ เป็น "คำตอบ " โดยการกดที่ "เสนอเป็นคำตอบ " ครับ

   

  เพื่ออะไร ?

  เพื่อให้อนาคตหากมีท่านอื่นๆ พบปัญหาเช่นเดียวกันนั้น อย่างแรกที่เขาจะทำคือการ Search ซึ่งแน่นอนจะพบกระทู้ในอดีตที่เคยมีคนถามไปแล้วขึ้นมา และหากกระทู้นั้นได้ทำเครื่องหมายว่ามีคำตอบที่ถูกต้องเอาไว้แล้ว จะช่วยให้ลดเวลาในการค้นหาได้ครับ และยังเสมือนเป็นการขอบคุณผู้ตอบอีกทางหนึ่งเช่นกันครับ

   

  ขอบคุณครับ

  18 ธันวาคม 2553 8:51

ตอบทั้งหมด