none
Авторизация клиента web-сервиса RRS feed

 • Общие обсуждения

 • Есть web-сервис с авторизацией Windows. Пишу простой клиент с авторизацией, делаю двумя способами.

  Первый, описанный в MSDN:

  testWebService.WebService serv = new WindowsFormsApplication.testWebService.WebService();
  
  CredentialCache credentialCache = new CredentialCache();
  credentialCache.Add(new Uri("http://10.12.4.84:555"), "Basic", new NetworkCredential("admin", "qwerty"));
  
  serv.PreAuthenticate = true;
  serv.UnsafeAuthenticatedConnectionSharing = true;
  serv.UseDefaultCredentials = false;
  serv.Credentials = credentialCache;
  MessageBox.Show(serv.HelloWorld());

  Получаю exception: "Сбой запроса с состоянием HTTP 401: Unauthorized."

  Есть второй способ:

  testWebService.WebService serv = new WindowsFormsApplication.testWebService.WebService();
  
  serv.PreAuthenticate = true;
  serv.Credentials = new NetworkCredential("admin", "qwerty");
  MessageBox.Show(serv.HelloWorld());

  Здесь ошибка не возникает, результат функции я получаю. Но, если посмотреть трасером запросы, то видно:

  >>
  POST /WebService.asmx HTTP/1.1
  User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MS Web Services Client Protocol 2.0.50727.8669)
  VsDebuggerCausalityData: uIDPo4S43It5e8VGlFWEujJ0PwQAAAAAx/lcDRXTvEuToGjaJgfXNvtbEZCX8cpMmg+kYz9tEMQACQAA
  Content-Type: text/xml; charset=utf-8
  SOAPAction: "http://tempuri.org/HelloWorld"
  Host: 10.12.4.84:555
  Content-Length: 288
  Expect: 100-continue
  Connection: Keep-Alive

  <<
  HTTP/1.1 401 Unauthorized
  Content-Length: 1777
  Content-Type: text/html
  Server: Microsoft-IIS/6.0
  WWW-Authenticate: Negotiate
  WWW-Authenticate: NTLM
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Sun, 22 Nov 2015 21:31:17 GMT

  >>
  POST /WebService.asmx HTTP/1.1
  User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MS Web Services Client Protocol 2.0.50727.8669)
  VsDebuggerCausalityData: uIDPo4S43It5e8VGlFWEujJ0PwQAAAAAx/lcDRXTvEuToGjaJgfXNvtbEZCX8cpMmg+kYz9tEMQACQAA
  Content-Type: text/xml; charset=utf-8
  SOAPAction: "http://tempuri.org/HelloWorld"
  Authorization: Negotiate TlRMTVNTUAABAAAAt4II4gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAoAAAADw==
  Host: 10.12.4.84:555
  Content-Length: 0

  <<
  HTTP/1.1 401 Unauthorized
  Content-Length: 1661
  Content-Type: text/html
  Server: Microsoft-IIS/6.0
  WWW-Authenticate: Negotiate TlRMTVNTUAACAAAAHgAeADgAAAA1goriyVZLH+T8M7UAAAAAAAAAAIwAjABWAAAABQLODgAAAA9JAEIAVAAtAEYARQBSAE8AWABTAEUAUgBWAEUAUgACAB4ASQBCAFQALQBGAEUAUgBPAFgAUwBFAFIAVgBFAFIAAQAeAEkAQgBUAC0ARgBFAFIATwBYAFMARQBSAFYARQBSAAQAHgBpAGIAdAAtAGYAZQByAG8AeABzAGUAcgB2AGUAcgADAB4AaQBiAHQALQBmAGUAcgBvAHgAcwBlAHIAdgBlAHIAAAAAAA==
  X-Powered-By: ASP.NET
  Date: Sun, 22 Nov 2015 21:31:22 GMT


  >>
  POST /WebService.asmx HTTP/1.1
  User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MS Web Services Client Protocol 2.0.50727.8669)
  VsDebuggerCausalityData: uIDPo4S43It5e8VGlFWEujJ0PwQAAAAAx/lcDRXTvEuToGjaJgfXNvtbEZCX8cpMmg+kYz9tEMQACQAA
  Content-Type: text/xml; charset=utf-8
  SOAPAction: "http://tempuri.org/HelloWorld"
  Authorization: Negotiate TlRMTVNTUAADAAAAGAAYAIoAAAAmASYBogAAAAAAAABYAAAAGgAaAFgAAAAYABgAcgAAABAAEADIAQAANYKI4goAACgAAAAP8hXI5f7TU32hFznSeSVVIBAENAQ8BDgEPQQ4BEEEQgRABDAEQgQ+BEAESwBUAFkAVQBSAE0ATwBSAEUAWgBPAFYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADd1YwEABq3BTUet+GiOG9wEBAAAAAAAA0CU2FW0l0QFNLgct4FUs9gAAAAACAB4ASQBCAFQALQBGAEUAUgBPAFgAUwBFAFIAVgBFAFIAAQAeAEkAQgBUAC0ARgBFAFIATwBYAFMARQBSAFYARQBSAAQAHgBpAGIAdAAtAGYAZQByAG8AeABzAGUAcgB2AGUAcgADAB4AaQBiAHQALQBmAGUAcgBvAHgAcwBlAHIAdgBlAHIACAAwADAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAC1Fv/hK7JdehwagKQYp5Ls+mrLKQw7oTuhkVpOVahb+goAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQAeAEgAVABUAFAALwAxADAALgAxADIALgA0AC4AOAA0AAAAAAAAAAAAbH1eUTDrdvLCD92+c1IWcA==
  Host: 10.12.4.84:555
  Content-Length: 288
  Expect: 100-continue


  [23.11.2015 0:31:00:803]
  HTTP/1.1 100 Continue

  Т.е. видно, что авторизация не с первого запроса проходит. И так всегда. Тоже самое происходит и в другом проекте, где подобная авторизация - всегда авторизация проходит на втором запросе только. Почему так?

  22 ноября 2015 г. 21:40