none
Group BY retorna resultado diferente do esperado RRS feed

 • Pergunta

 • Boa tarde

  Eu estou fazendo a consulta abaixo.

  declare @id integer
  set @id = 1305
  
  declare @schoolId integer
  set @schoolId = 81386
  
  declare @degreeId integer
  set @degreeId = 4
  
  
  SELECT C.id classeId, C.name classeName, D.shortname turma,COUNT(DISTINCT U.id) QtdStudents, COUNT(DISTINCT UA.id) QtdSubscribe, S.fantasyName,C.active,A.shortname,
  	(CASE WHEN A.shortname = 'CH' THEN ISNULL(AVG(CONVERT(REAL,G.VALUE)),0)end)mediach,
  	(CASE WHEN A.shortname = 'CN' THEN ISNULL(AVG(CONVERT(REAL,G.VALUE)),0)end)mediacn,
  	(CASE WHEN A.shortname = 'LC' THEN ISNULL(AVG(CONVERT(REAL,G.VALUE)),0)end)medialc,
  	(CASE WHEN A.shortname = 'MT' THEN ISNULL(AVG(CONVERT(REAL,G.VALUE)),0)end)mediamt
  	 FROM Classes C 
  		INNER JOIN Schools S ON S.id = C.schoolID
  		INNER JOIN Degrees D ON D.id = C.degreeID
  		LEFT JOIN Users U ON U.ClassID = C.id 
  		LEFT JOIN Users_Assessments UA ON UA.ClassID = C.id 
  		LEFT JOIN Grades G ON G.user_assessmentID = UA.id 
  		LEFT JOIN Areas A ON A.id = G.areaID
  	WHERE (C.Id = @id OR @id = 0) 
  		AND (S.id = @schoolId OR @schoolId = 0)
  		AND (D.id = @degreeId OR @degreeId = 0)
  GROUP BY C.id, C.name, D.shortname, S.fantasyName,C.active,A.shortname

  Obtenho o resultado 

  O resultado esperado encontra-se abaixo.

   

  Como é possível chegar no resultado esperado ?

  Obrigada.


  quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 15:44

Respostas

Todas as Respostas