none
Server.MapPath pada Virtual Directory ASP .NET MVC3 RRS feed

 • Pertanyaan

 • Selamat siang rekan anggota forum.

  Kalau boleh saya ingin bertanya. Pada project web dengan menggunakan ASP .NET MVC 3, saya menggunakan command :

  string savedPath = Server.MapPath("/assets/images/employees/" + guid + Path.GetExtension(Server.MapPath("~" + model.PhotoUrl)));

  Kode di atas, saya gunakan pada waktu menyimpan file.
  Pada server lokal, semuanya berjalan dengan baik. Namun, ketika dipublish di server yang sesungguhnya, ternyata terdapat duplikasi pada path. (Note: server menggunakan virtual direktori).

  URL yang diinginkan : 'sdmsWeb/assets/images/employee'

  tetapi yang muncul   :  'sdmsWeb/sdmsWeb/assets/images/employee'  --> terdapat url yang berulang.

  Mohon bantuan rekan-rekan forum. Terima kasih sebelumnya.


  Rabu, 20 Februari 2013 04.55

Jawaban

 • Hi Zainul,

  Pastikan lokasi folder di local dan server sama. Dan juga lokasi virtual directory di IIS dalam struktur yang sama.

  Jika di IIS (local) sdmsWeb berada pada root website, maka di server juga harus di root website (bukan di bawahnya/virtual directory).


  Ahmad Masykur http://www.masykur.web.id/

  • Ditandai sebagai Jawaban oleh Zainul_Huda Rabu, 20 Februari 2013 13.24
  Rabu, 20 Februari 2013 07.16

Semua Balasan

 • Hi Zainul,

  Pastikan lokasi folder di local dan server sama. Dan juga lokasi virtual directory di IIS dalam struktur yang sama.

  Jika di IIS (local) sdmsWeb berada pada root website, maka di server juga harus di root website (bukan di bawahnya/virtual directory).


  Ahmad Masykur http://www.masykur.web.id/

  • Ditandai sebagai Jawaban oleh Zainul_Huda Rabu, 20 Februari 2013 13.24
  Rabu, 20 Februari 2013 07.16
 • Terima kasih mas Ahmad, akhirnya solved ... :D

  Ternyata memang lokasinya di bawah folder direktori ...

  Rabu, 20 Februari 2013 09.52