locked
החזרת ערך מפונ' ajax RRS feed

 • שאלה

 • שלום
  כדי לקבל ערך מה ajax, בתוך ה sucsses כתבתי return false
  וכך קראתי לפונקצה - 
  var degel =gotoServerAjax($("#txtTz").val();


  אני רוצה לקבל את הערך שמוחזר מה ajax לתוך degel 
  מה שקורה שלתוך degel תמיד חוזר undefined
  מה הפתרון? איך אפשר לקבל נתונים מהפונקציה?
  יום רביעי 10 יוני 2015 15:02

כל התגובות

 • אני לא חושב ששמעתי על הפונקציה

  gotoServerAjax

  מה גם שחסר סגירת סוגריים :)

  כנראה זה משהו שאתה כתבת ואין תיעוד למה היא עושה !

  בכל מקרה הייתי עובד עם FIDDLER

  http://www.telerik.com/download/fiddler

  על מנת לראות את התעבורה שאני מוציא ומקבל ככה אני אדע אם הכל תקין לאוכל לראות את המבנה של התשובה.

  לאחר שקיבלתי את התשובה מהשרת הייתי מפעיל בדפדפן F12 ועובד במצב של debug וככה אני יכול "לשחק" עם התשובה ומגלה איך לחלץ ממנה את מה שאני זקוק לו.

  יום חמישי 11 יוני 2015 07:22
 • כפי ש- tetitu הציע כדאי שתספק את המימוש של הפונקציה gotoServerJax

  בלעדיה, קשה להבין מה קרוה מאחורי הקלעים

  באופן כללי, פונקציות אשר מכילות מניפולצית AJAX בתוכן הינן אסינכורניות. כלומר התשובה מהפונקציה איננה יכולה להתקבל דרך הערך המוחזר אלא ע"י callback. לכן אין זה מפתיע שחוזר undefined. כדי להבין מה הקוד הנכון לכתיבה עליך לספק את המימוש של הפונקציה gotoServerAjax

  • הוצע כתשובה על-ידי tetitu יום שלישי 16 יוני 2015 14:42
  יום ראשון 14 יוני 2015 00:39
  מנחה דיון