locked
ListBox Selected RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום וברכה,

  בתוך ListBox עם מספר אלמנטים הוספתי Event של GetFocus כך שמספר Buttons אחרים במסך יהיו IsEnable = true כאשר אלחץ על אלמנט.

  בנוסף, הגדרתי LostFocus Event , כך שהכפתורים הנ"ל ייהפכו להיות IsEnable = False.

  הבעיה שלי כזו: כאשר אני לוחץ על אלמנט ואז אני פונה לכפתור שיהפכו להיות 'קיימים' ומנסה להפעיל את הכפתור אני הופך אותם להיות 'לא קיימים' בעת הלחיצה עליהם מכיוון שיש לי אירוע של LostFocus.

  השאלה היא: איזה Event יכול להתאים לי שכאשר אני לוחץ על אלמנט מסוים ב-ListBox הכפתורים יהיו 'קיימים' ויישארו כך עד שאלחץ על מקום אחר במסך חוץ מהכפתורים הנ"ל.

  יום רביעי 24 דצמבר 2014 13:29

כל התגובות

 • הי.

  האם השאלה עדיין רלוונטית?

  תודה.


  מיקרוסופט מציעה שירות זה ללא תשלום, למטרת סיוע למשתמשים והעשרת הידע הקשור בטכנולוגיות ובמוצרים של מיקרוסופט. תוכן זה מתפרסם כפי שהוא והוא אינו מעיד על כל אחריות מצד מיקרוסופט.

  יום ראשון 28 דצמבר 2014 09:40
 • תודה.

  השאלה כבר אינה רלוונטית.

  יום ראשון 28 דצמבר 2014 22:12
 • אם תוכל לפרט מה הפיתרון שמצאת לטובת אלו שייכנסו לשאלה זאת בעתיד אודה לך.

  תודה.


  מיקרוסופט מציעה שירות זה ללא תשלום, למטרת סיוע למשתמשים והעשרת הידע הקשור בטכנולוגיות ובמוצרים של מיקרוסופט. תוכן זה מתפרסם כפי שהוא והוא אינו מעיד על כל אחריות מצד מיקרוסופט.

  יום שני 29 דצמבר 2014 09:27