none
מה עדיף להיום, ללמוד את סביבת הפיתוח Visual Studio 2010 או את סביבת הפיתוח Visual Studio 2012? RRS feed

תשובות

  • סביבת הפיתוח היא רק כלי שבאמצעותו אתה מפתח. הלימוד הוא יותר על הטכנולוגיה, שפת התכנות וכו'.

    בגדול, כמובן שעדיף להשתמש בגרסת VS 2012  כיון שהיא חדשה יותר, עשירה יותר ומכילה פיצ'רים רבים.


    מיקרוסופט מציעה שירות זה ללא תשלום, למטרת סיוע למשתמשים והעשרת הידע הקשור בטכנולוגיות ובמוצרים של מיקרוסופט. תוכן זה מתפרסם כפי שהוא והוא אינו מעיד על כל אחריות מצד מיקרוסופט.

    • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום ראשון 02 דצמבר 2012 11:59
    יום ראשון 02 דצמבר 2012 11:59