none
ToList() RRS feed

 • שאלה

 • מישהו יכול לעזור לי ולהגיד לי מה משמעות הפונקציה הנ"ל?

  אם לדוגמא אני כותבת שם טבלה מ-data base  ולאחריה את ToList(), מה זה אומר?

  יום ראשון 23 ינואר 2011 08:28

תשובות

 • ToList היא פונקציה שניתן להפעיל על כל אוביקט שמממש IEnumerable, מה שנקרא extension method
  היא מחזירה אוביקט מטיפוס List שמכיל את כל האוביקטים באוסף המקורי שלך.
  היא שימושית כאשר את רוצה לבצע מניפולציות על הרשימה של האוביקטים (למחוק איברים, לשנות סדר וכו')
  אם כל מה שאת רוצה זה לעבור על האיברים, לרוב ניתן להסתדר עם האוביקט המקורי.

  תוכלי למצוא עוד מידע בתיעוד של הפונקציה: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb342261.aspx


  Arik Poznanski
  blogs.microsoft.co.il/blogs/arik

  • סומן כתשובה על-ידי Shirly11 יום ראשון 23 ינואר 2011 13:11
  יום ראשון 23 ינואר 2011 08:49