none
בעיית עברית הפוכה בטעינת נתונים מ AS/400 על ידי שימוש ב SSIS

  שאלה

 • בעיית טעינת נתונים באמצעות SSIS : תהליכי טעינה שמופעלים בג'וב לילי ב SQL Server 2012 (SP3) טוענים נתונים לטבלאות SQL SERVER - מדי פעם (3-4 פעמים בחודש) טקסט בעברית שנטען לשדות מסוג NVARCHAR נטען הפוך ממערכת AS/400. אני משתמש בכלי SQL Data Tools 2015 כדי לייצר את ה PACKAGE לטעינה ומשתמש כמקור לטעינת הנתונים מה AS/400 ב OLE DB וב ODBC של IBM iAccess for Windows VER7R1M0 service level SL64724. כשהג'וב טוען את העברית הפוכה אני עוצר את ריצתו בצורה יזומה ומפעיל אותו מחדש ואז העברית נטענת בצורה תקינה זה קורה כל הזמן.הפעלתי   PROFILER של SQL SERVER שתיעד את פעולת הטעינה בזמן אמת במקרה שאירעה תקלה מסוג כזה הנתונים הטקסטואליים בעברית שנשלפו מה AS/400  נשלפו בצורה הפוכה :

  'ראודה קנב'exec sp_cursor 11111111,4,0,N'[dbo].[Dim_Kablanim]',@CODEKABLAN=99,@KablanName=N

  יום חמישי 30 נובמבר 2017 09:46

כל התגובות

 • בעיית טעינת נתונים באמצעות SSIS : תהליכי טעינה שמופעלים בג'וב לילי ב SQL Server 2012 (SP3) טוענים נתונים לטבלאות SQL SERVER - מדי פעם (3-4 פעמים בחודש) טקסט בעברית שנטען לשדות מסוג NVARCHAR נטען הפוך ממערכת AS/400. אני משתמש בכלי SQL Data Tools 2015 כדי לייצר את ה PACKAGE לטעינה ומשתמש כמקור לטעינת הנתונים מה AS/400 ב OLE DB וב ODBC של IBM iAccess for Windows VER7R1M0 service level SL64724. כשהג'וב טוען את העברית הפוכה אני עוצר את ריצתו בצורה יזומה ומפעיל אותו מחדש ואז העברית נטענת בצורה תקינה זה קורה כל הזמן.הפעלתי   PROFILER של SQL SERVER שתיעד את פעולת הטעינה בזמן אמת במקרה שאירעה תקלה מסוג כזה הנתונים הטקסטואליים בעברית שנשלפו מה AS/400  נשלפו בצורה הפוכה :

  'ראודה קנב'exec sp_cursor 11111111,4,0,N'[dbo].[Dim_Kablanim]',@CODEKABLAN=99,@KablanName=N

  • מוזג על-ידי pituachMVP, Editor יום שישי 08 דצמבר 2017 19:52 duplicate
  יום חמישי 30 נובמבר 2017 09:42
 • אתה יכול לצרף דוגמה של קובץ שלא נמטען טוב ואת תוצאת הטעינה שאתה מקבל

  * בינתיים כ Workaround לפי התיאור שלך אולי תוכל פשוט תוכל להוסיף צעד ל Job שיבצע טעינה ריקה?

  ייתכן שהבעיה קשורה ל culture בו אתה עובד.
  יכול להיות שכל מה שאתה צריךם זה הוספה של הפקודה set language ולהגיד לעברית, אם כי לא מורה להיות בעיה שקשורה למה שאתה מתאר בצד של הטעינה בדרך כלל ואני נוטה לחשוב שהבעיה היא הייצוא. בו נחזור להתחלה.... אנא צריך מדיע נוסף שנוכל לראות דוגמה


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום שישי 08 דצמבר 2017 19:48
  מנחה דיון