none
Image for azure RRS feed

 • דיון כללי

 • הי

  התקנתי VHDX בHYPER V  MANAGER.

  ההתקנה הצליחה ואני רואה את השרת.

  אני רוצה להעלות לAZURE  ולהפוך ל IMAGE. הבנתי שצריך להמיר את הדיסק לפורמט של VHD וFIX.

  ביצעתי את הפעולה בהצלחה.

  עכשיו אני רוצה לראות אם ההמרה תקינה לפני שאני מעלה ל AZURE. אבל לא רואה אפשרות לפתוח את קובץ הVHD בHYPER V MANAGER

  אם אני יוצר תחנה חדשה ומשתמש בVHD המומר המערכת בכלל לא מאחלת.

  השאלה שלי - האם ניתן בכלל לפתוח את הקובץ המומר בHYPER V MANAGER או שחייבים להעלות ל AZURE  ולפתוח משם?

  יום רביעי 22 מאי 2019 08:20

כל התגובות