none
שאלה בנושא MOSS 2010 RRS feed

 • שאלה

 • אשמח למעט אינפורמציה:

   

   

  1.         יכולות החיפוש:

             מה הוא הערך הנוסף בMOSS 2010 לעומת הגרסה הנוכחית?

             האם אפשרי בגירסת 2007 חיפוש מתוך הMOSS למסמכים שיושבים ברשת?

  ואם כן מה זה מצריך מבחינת המשתמש (יצירת DATA META  , הגדרות נוספות למסמכים שברשת...).

   

  2.         הרשאות:

  האם ניתן להסתיר לגמרי קטגוריות שמוגבלות בהרשאות לקבוצת משתמשים מסויימת, כך ששאר המשתמשים

  לא יידעו כלל שהקטגוריה הממודרת קיימת? 

  (מה שאני מכירה זה שרואים את הכותרת של ה- Web Part  ,אך למי שאין הרשאות לא יכול להיכנס.)

   

  בתודה רבה מראש

  יום שני 11 אוקטובר 2010 08:04

תשובות