none
תצוגה עם סינון כאשר תז שווה לMe SP2010 RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום,

  אני זקוקה ליצור תצוגה ברשימה שתציג רק את מי ששדה מסוג טקסט המכיל תז שווה ל - ME


  ריוי מזור

  • שינה את הסוג Eran Sharvit יום רביעי 05 פברואר 2014 10:01 לא התקבלה תגובה מהגולש
  יום שלישי 28 ינואר 2014 09:55

כל התגובות

 • שלום.

  בקרוב מומחי הקהילה יעזרו לך.

  תודה.


  מיקרוסופט מציעה שירות זה ללא תשלום, למטרת סיוע למשתמשים והעשרת הידע הקשור בטכנולוגיות ובמוצרים של מיקרוסופט. תוכן זה מתפרסם כפי שהוא והוא אינו מעיד על כל אחריות מצד מיקרוסופט.

  יום רביעי 29 ינואר 2014 08:53


 • אני חושב שזאת סיטואציה מורכבת. האם יש לכם בפרופילי המשתמשים ערך המכיל את ת.ז?

  My Blog: ShareThePoint


  • נערך על-ידי Eran Sharvit יום שני 03 פברואר 2014 13:11 הגדלת פונט
  יום שני 03 פברואר 2014 07:37
  מנחה דיון
 • שיניתי את השרשור ל"דיון" עד אשר תתקבל תשובה מהשואל המקורי.

  תודה.


  מיקרוסופט מציעה שירות זה ללא תשלום, למטרת סיוע למשתמשים והעשרת הידע הקשור בטכנולוגיות ובמוצרים של מיקרוסופט. תוכן זה מתפרסם כפי שהוא והוא אינו מעיד על כל אחריות מצד מיקרוסופט.

  יום רביעי 05 פברואר 2014 10:02