locked
tablesorter RRS feed

 • שאלה

 • שלום לכלם

  אני משתמשת ב JQUERY plugin tablesorter

  בתוך CSS אני מגדירה width לעמודות של הטבלא. אבל אין לזה השפעה והעמודות נשארות ברוחב זהה. מחיפוש בגגוגל הבנתי שכדי לבטל את התכונה של רוחב עמודת שווה יש להשתמש ב widthFixed:false. אבל זה לא עובד !

  כיצד אני יכולה להשפיע על רוחב העמודות בטבלא?

  תודה

  יום ראשון 29 יוני 2014 06:31

תשובות

 • אני מניח שאת משתמשת גם בקובץ ה-CSS של tablesorter

  אם כן, אזיי הבעיה נעוצה בהגדרה הבאה:

  table.tablesorter {
      width100%;
  }

  עפ"י הגדרה זו הטבלה חייבת להיות ברוחב 100% מהחלון (או מהאלמנט אב שהיא יושבת בתוכו) ולכן אין משמעות לרוחב העמודות

  פתרונות אפשריים:

  1) לבטל הגדרת הרוחב על הטבלה ע"י width: auto

  2) לקבוע עבור העמודה האחרונה בטבלה width: auto ואת שאר העמודות לקבוע עם הרוחב הרצוי

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום שלישי 01 יולי 2014 10:34
  יום ראשון 29 יוני 2014 20:16
  מנחה דיון

כל התגובות

 • אני מניח שאת משתמשת גם בקובץ ה-CSS של tablesorter

  אם כן, אזיי הבעיה נעוצה בהגדרה הבאה:

  table.tablesorter {
      width100%;
  }

  עפ"י הגדרה זו הטבלה חייבת להיות ברוחב 100% מהחלון (או מהאלמנט אב שהיא יושבת בתוכו) ולכן אין משמעות לרוחב העמודות

  פתרונות אפשריים:

  1) לבטל הגדרת הרוחב על הטבלה ע"י width: auto

  2) לקבוע עבור העמודה האחרונה בטבלה width: auto ואת שאר העמודות לקבוע עם הרוחב הרצוי

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום שלישי 01 יולי 2014 10:34
  יום ראשון 29 יוני 2014 20:16
  מנחה דיון
 • תודה על תשובתך,

  אצלי הבעיה הייתה אחרת.

  היתה לי הגדרה שה width של th הוא 25%. ביטלתי את ההגדרה והבעיה נפתרה.

  יום שלישי 01 יולי 2014 10:41