none
defschemaname

  שאלה

 • שלום לכולם

  לתומי הנחתי, וכך מצאתי גם ברשת, ש defschemaname משמעותו שאם קיים אובייקט בסכימה, ניתן לפנות אליו ללא הוספת שם הסכימה בפירוש.

  נכשלתי ...

  האם הבנתי משהו לא נכון?

  תודה

  אריה


  אריה שטרן

  יום שלישי 10 אפריל 2018 08:18

תשובות

 • ובכן

  התברר שבשרת שהתגלתה בו הבעיה, המשתמש המדובר הוגדר (זמנית) כ sysadmin וזאת בניגוד לשרת ששימש לבקרה.

  הורדתי את ההרשאה והבעיה נפתרה  אריה שטרן

  • סומן כתשובה על-ידי אריה שטרן יום שלישי 10 אפריל 2018 12:02
  יום שלישי 10 אפריל 2018 12:02

כל התגובות