none
האם ניתן לבצע הגדרת הרשאות לספריות / רשימות באתר2010 sp? RRS feed

  • שאלה

  • איני רוצה שמשתמש אשר לו הרשאה לספרייה יקרא נתונים שלא הוא כתב .האם ניתן להגדיר למשתמשים הרשאה לרשומות בספרייה?


    ronenbi@education.gov.il

    יום שלישי 16 אוקטובר 2012 14:51

תשובות

כל התגובות