none
עבודה מול DATASET RRS feed

 • שאלה

 • שלום לכולם

  אני כותב WEB SERVICE שמבצע כמה שאילתות ל SQL. אני עובד עם אובייקט DATASET.

  אני אמור להחזיר טבלה עם רשימה נניח:

  שם , משפחה, כתובת , יישוב.

  יש לי מצבים שיש לכל שם כמה כתובות ואני רוצה להחזיר את הכתובות כטבלה אבל עדיין שיהיו שייכים לשם.

  אני לא רוצה לכתוב שאילתא ענקית ב SQL אלה כמה קטנות ולאחד את השאילתות לאובייקט אחד.

  יש רעיונות?

  יום שני 16 פברואר 2015 05:20

תשובות

 • בוקר טוב לירן

  אם אתה צריך את כל המדיע תמיד אז הדרך הנכונה היא למשוך את המידע בפעם אחת ולא בכמה שאילתות נפרדות, ובכל מקרה בהתחברות בודדת למסד הנתונים ולא בכמה חיבורים. חלוקת הפעולה עולה במשאבים (הפעולה של ההתחבות למסד הנתונים היא פעולה מצריכת משאבים בפני עצמה למשל).

  מצד שני במקרים בהם לא צריך את כל המידע תמיד, והמידע גדול אז באמת כדאי  הרבה פעמים להביא את המידע בפעולות נפרדות. דוגמה טובה למצב כזה יהיה למשל פורום בו המשתמש רואה בהתחלה רק את הכותרות של ההודעות, או פורום שבו המשתמש רואה בהתחלה רק את ההודעות הראשיות, ולחיצה על כותרת ההודעה או ההודעה הראשית, מובילה להצגת תכנים נוספים.

  במקרה השני מדובר בשאילתות נפרדות לחלוטין. פשוט יוצרים שירות שמקבל למשל את מספר ה ID של ההודעה הראשית ומחזיר את כל ההודעות משנה, או התכנים החסרים.


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]

  • סומן כתשובה על-ידי liranppo יום שני 16 פברואר 2015 08:22
  יום שני 16 פברואר 2015 06:53
  מנחה דיון
 • כיצד אני יכול להביא לך דוגמה לשאילתה שתביא נתונים מטבלאות לא ידועות ממסד נתונים לא ידוע ועם תוצאה מצופה לא ידועה?!?

  אם אתה צריך עזרה בכתיבת השאילתה, אז אנחנו צריכם מידע על מסד הנתונים כמובן. במקרה זה אנא צרף לנו DDL+DML


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]

  • סומן כתשובה על-ידי liranppo יום שני 16 פברואר 2015 08:22
  יום שני 16 פברואר 2015 07:53
  מנחה דיון

כל התגובות

 • בוקר טוב לירן

  אם אתה צריך את כל המדיע תמיד אז הדרך הנכונה היא למשוך את המידע בפעם אחת ולא בכמה שאילתות נפרדות, ובכל מקרה בהתחברות בודדת למסד הנתונים ולא בכמה חיבורים. חלוקת הפעולה עולה במשאבים (הפעולה של ההתחבות למסד הנתונים היא פעולה מצריכת משאבים בפני עצמה למשל).

  מצד שני במקרים בהם לא צריך את כל המידע תמיד, והמידע גדול אז באמת כדאי  הרבה פעמים להביא את המידע בפעולות נפרדות. דוגמה טובה למצב כזה יהיה למשל פורום בו המשתמש רואה בהתחלה רק את הכותרות של ההודעות, או פורום שבו המשתמש רואה בהתחלה רק את ההודעות הראשיות, ולחיצה על כותרת ההודעה או ההודעה הראשית, מובילה להצגת תכנים נוספים.

  במקרה השני מדובר בשאילתות נפרדות לחלוטין. פשוט יוצרים שירות שמקבל למשל את מספר ה ID של ההודעה הראשית ומחזיר את כל ההודעות משנה, או התכנים החסרים.


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]

  • סומן כתשובה על-ידי liranppo יום שני 16 פברואר 2015 08:22
  יום שני 16 פברואר 2015 06:53
  מנחה דיון
 • תודה על התגובה המהירה :)

  הבעיה שלי שהשאילתה צריכה להביא נתונים מכמה טבלאות שהתשובות שלהם גם טבלה ואני צריך להציג את הכל בתשובה אחת.

  יש לך דוגמא איך אני יכול בשאילתה אחת לבצע תוך כדי SELECT עוד שאילתת SELECT?

  יום שני 16 פברואר 2015 07:20
 • כיצד אני יכול להביא לך דוגמה לשאילתה שתביא נתונים מטבלאות לא ידועות ממסד נתונים לא ידוע ועם תוצאה מצופה לא ידועה?!?

  אם אתה צריך עזרה בכתיבת השאילתה, אז אנחנו צריכם מידע על מסד הנתונים כמובן. במקרה זה אנא צרף לנו DDL+DML


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]

  • סומן כתשובה על-ידי liranppo יום שני 16 פברואר 2015 08:22
  יום שני 16 פברואר 2015 07:53
  מנחה דיון
 • אוקיי תודה

  אני אשב על זה עוד קצת אם אני אתקע אני אעלה דוגמא.

  תודה רבה

  יום שני 16 פברואר 2015 08:22
 • בכיף :-)

  תודה על התודה


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]

  יום שני 16 פברואר 2015 15:08
  מנחה דיון