none
האם התחביר של שפת Visual C++ 2010 שונה מהתחביר של שפת Visual C++ 6? RRS feed

תשובות

  • Visual C++ 2010 איננה שפה אלא סביבת פיתוח. קוד מודרני של ++C יכול לרוץ גם על הסביבה החדשה וגם על הישנה ללא בעיה.


    מיקרוסופט מציעה שירות זה ללא תשלום, למטרת סיוע למשתמשים והעשרת הידע הקשור בטכנולוגיות ובמוצרים של מיקרוסופט. תוכן זה מתפרסם כפי שהוא והוא אינו מעיד על כל אחריות מצד מיקרוסופט.

    • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום שלישי 06 נובמבר 2012 13:47
    יום שלישי 06 נובמבר 2012 13:47