none
windows movie maker

כל התגובות

 • שלום,

  הפורומים של MSDN לא נועדו לדיון בהורדות אלא בתמיכה לחברי הקהילה המקצועית של מנהלי הרשתות והמפתחים.

  יתרה מכך, השאלה שלך כל כך לא ברורה ולא כוללת שוםמידע. מה זא אומרת אתה לא מצליח?!? האם קופץ לך עכבר וצועקבכל פעם ולכן אתהלא מצליח או שאולי אין לך בכלל קישור להורדה חוקית?!

  אם יש לך שאלה לגבי משהו שקורה אצלך אז אתה צריך לתאר לנו מה קורה בדיוק ולזכור שאנחנו לא יכולים לקרוא מחשבות ולא רואים את המסך שלך. אם יש הודעת שגיאה אז צרף את ההודעה המלאה ואם משהו אחר קורה אז תאר אותו כמיטב יכולתך וצרף צילומי מסך של מה שאתה רואה/עושה/מקבל


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום רביעי 17 אוקטובר 2018 06:19