none
כיצד אפשר לשנות ולהתאים כותרת התראות שנשלחות בדוא"ל? RRS feed

 • שאלה

 • שלום לכולם, אני מנסח את שאלתי הקודמת שוב.

  ביצירת התראה בSP המערכת שולחת למייל המוגדר נוסח הכולל כותרת קבועה. רצ"ב דוגמא.

  שדה הכותרת לקוח משדה ספיציפי ברשימה ( ברירת מחדל), האפ ניתן לשנות את הכותרת שתכיל שדה אחר מזה? תודה

  


  ronenbi@education.gov.il

  יום שלישי 24 יולי 2012 08:55

תשובות

כל התגובות