none
הצגת כמות -0 ב sql RRS feed

 • שאלה

 • שלום,

  אני עושה שאילתה שמסכמת לי  כמות מסוימת של לקוחות לנציג ליום,

  ואני רוצה שהיא תציג לי גם כמות- 0

  אני מצרפת את השאילתה:

  select  count (idPatientReg) as countP, idAdmin
  FROM PatientReg 
  where  AcceptionDate=true and FinishStatus=true  and DateValue(RegDate )= date()
  
  group by idAdmin

  אני משתמשת במסד נתונים אקסס, וכותבת את השאילתות בעצמי ב- sql

  תודה רבה


  יום שלישי 12 מרץ 2019 13:55

תשובות

 • שלום,

  קודם כל תודה רבה על ההתיחסות למרות הלחץ של ההרצאה,

  אבל כנראה שההכרח הוא אם כל מציאות ומצאתי את הפיתרון בעצמי, אני מצרפת אותו.

  מה שעשיתי זה שאילתה שתביא לי את כל הנציגים ועשיתי לה LEFT JOIN

  לשאילתה צבירה. וברגע שהכמות ריקה החלפתי אותה ב- 0

  select  iif( isnull( countP),0, countP) as countPAdmin, admins.idadmin from admins
  left join
  
  (  select count (*) as countP , idAdmin
  FROM PatientReg as pr
  where  AcceptionDate=true and FinishStatus=true  and DateValue(RegDate )= date()
  group by idAdmin ) pr
  
  on admins.idAdmin= pr.idAdmin
  

  תודה

  ובהצלחה בהרצאה


  • סומן כתשובה על-ידי bracha sos יום רביעי 13 מרץ 2019 09:44
  • נערך על-ידי bracha sos יום רביעי 13 מרץ 2019 09:44
  יום רביעי 13 מרץ 2019 09:35

כל התגובות

 • שלום ברכה,

  על מנת שנוכל לעזור עלייך לספק לנו שאילתות ליצירת הטבלה ולהכנסת כמה שורות מידע לדוגמה,כדי שיהיה עם מה לעבוד
  http://ariely.info/Blog/tabid/83/EntryId/70/Data-Definition-Language-DDL-and-Data-Manipulation-Language-DML.aspx

  בכל מקרה כרגע אין לי זמן, מכיוון שאני מכין את המצגת להרצאה היום בערב. את מוזמנת להצתרף להרצאה דרך אגב וגם להפיץ את הבשורה בערוצי התקשורות שלך (פייסבוק, טוןיטר וכו,). זה מפגש פתוח לכולם אבל צריך להירשם כדי לקבל מייל קישור להצתרפות להרצאה

  יש פרטים נוספים בהודעה בראש העמודשלהפורום:
  https://social.msdn.microsoft.com/Forums/he-IL/42360a03-c9b5-4ca0-93eb-d1d84543b364/1000465039-148815041497-1512149315101492?forum=sqlhe

  אני אנסה לזכור להגיע לפורום אחרי ההצראה לבדוק אם הוספת את המידע החסר


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום רביעי 13 מרץ 2019 08:11
  מנחה דיון
 • שלום,

  קודם כל תודה רבה על ההתיחסות למרות הלחץ של ההרצאה,

  אבל כנראה שההכרח הוא אם כל מציאות ומצאתי את הפיתרון בעצמי, אני מצרפת אותו.

  מה שעשיתי זה שאילתה שתביא לי את כל הנציגים ועשיתי לה LEFT JOIN

  לשאילתה צבירה. וברגע שהכמות ריקה החלפתי אותה ב- 0

  select  iif( isnull( countP),0, countP) as countPAdmin, admins.idadmin from admins
  left join
  
  (  select count (*) as countP , idAdmin
  FROM PatientReg as pr
  where  AcceptionDate=true and FinishStatus=true  and DateValue(RegDate )= date()
  group by idAdmin ) pr
  
  on admins.idAdmin= pr.idAdmin
  

  תודה

  ובהצלחה בהרצאה


  • סומן כתשובה על-ידי bracha sos יום רביעי 13 מרץ 2019 09:44
  • נערך על-ידי bracha sos יום רביעי 13 מרץ 2019 09:44
  יום רביעי 13 מרץ 2019 09:35
 • שמח לשמוע שמצאת את התשובה :-)

  וכל הכבוד על הפרסום שלה לטובת אחרים +5


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום חמישי 14 מרץ 2019 15:41
  מנחה דיון