locked
התייעצות לגבי העברת נתונים בין 2 אתרים ב IFRAME RRS feed

 • שאלה

 • שלום לכולם,

  יש לי 2 אתרי אינטרנט ברשותי, אתר אחד של מידע, אתר שני אתר קליטת תשלומים של חברה מסויימת.

  באתר התשלומים האתר קולט את המידע שנשלח אליו ב URL סכום, שם , פרטים , ופותח עמוד לתשלום.

  אני רוצה להכניס את עמוד התשלום לאתר המידע ב IFRAME אבל לא מצליח להעביר את המידע בקישור Response.Redirect.

  האם יש למישהו רעיון אחר אשמח לשמוע, או פתרון.

  תודה

  לירן

  • הועבר על-ידי Eran Sharvit יום שלישי 25 נובמבר 2014 08:13
  יום שני 24 נובמבר 2014 09:17

תשובות

 • לא ברור לי מה התכוונת ב-Response.Redirect

  הכי טוב אם תצרף דוגמא קטנה המציגה את הבעיה

  האם ניסית לעדכן את -IFrame בעזרת JavaScript. לדוגמא,

  <body>
      <div>
          <button id="button1">Goto</button>
          <iframe id="iframe" width="100%" height="500px"></iframe>
      </div>
   
      <script src="~/Scripts/jquery-2.1.1.js"></script>
   
      <script>
          $(function () {
              var iframe = $("iframe");
   
              $("button").click(function () {
                  iframe.attr("src""http://microsoft.com");
              });
          });
      </script>
  </body>
    • נערך על-ידי Ori CalvoModerator יום שלישי 25 נובמבר 2014 22:54
  • סומן כתשובה על-ידי liranppo יום רביעי 26 נובמבר 2014 04:53
  יום שלישי 25 נובמבר 2014 22:54
  מנחה דיון

כל התגובות

 • העברתי את השאלה לפורום המתאים.

  תודה


  מיקרוסופט מציעה שירות זה ללא תשלום, למטרת סיוע למשתמשים והעשרת הידע הקשור בטכנולוגיות ובמוצרים של מיקרוסופט. תוכן זה מתפרסם כפי שהוא והוא אינו מעיד על כל אחריות מצד מיקרוסופט.

  יום שלישי 25 נובמבר 2014 08:14
 • לא ברור לי מה התכוונת ב-Response.Redirect

  הכי טוב אם תצרף דוגמא קטנה המציגה את הבעיה

  האם ניסית לעדכן את -IFrame בעזרת JavaScript. לדוגמא,

  <body>
      <div>
          <button id="button1">Goto</button>
          <iframe id="iframe" width="100%" height="500px"></iframe>
      </div>
   
      <script src="~/Scripts/jquery-2.1.1.js"></script>
   
      <script>
          $(function () {
              var iframe = $("iframe");
   
              $("button").click(function () {
                  iframe.attr("src""http://microsoft.com");
              });
          });
      </script>
  </body>
    • נערך על-ידי Ori CalvoModerator יום שלישי 25 נובמבר 2014 22:54
  • סומן כתשובה על-ידי liranppo יום רביעי 26 נובמבר 2014 04:53
  יום שלישי 25 נובמבר 2014 22:54
  מנחה דיון
 • תודה רבה :)
  יום רביעי 26 נובמבר 2014 12:40