locked
איך להפעיל תוכנה מִשָּרָת-עַל על שרת באותה רשת RRS feed

 • שאלה

 • יש לי כמה שרתים שמחוברים ביניהם ברשת מקומית.

  קיים שרת מרכזי (web) שהוא אמור להפעיל תוכנות על השרתים הנוספים.

  השרת המרכזי לא יכול להפעיל את התוכנה על שרת שבו התוכנה כבר פועלת, אלא לחפש שרת פנוי ולהפעיל עליו את התוכנה.

  השאלה שלי היא כזאת:

  חשבתי לנהל את זה בצורה של מערך שרתים, כל פעם לחפש את השרת הפנוי ולהפעיל בו את התוכנה.

  האם ניתן לנהל כזה דבר בקוד - לדוגמא ע"י הפונקציות Process.GetProcessByName ו-Process.Start().

  ניסיתי לכתוב קוד שמשתמש בפונקציות הנ"ל אך לא הצלחתי למעשה להפעיל תוכנה ממחשב מרוחק, קיבלתי את השגיאה הבאה: "לא היתה אפשרות לעבד מידע ממונה הביצועים".

  האם יש דרך טובה יותר לנהל את העניינים?

  יום רביעי 03 יוני 2015 09:48

כל התגובות