none
בעיית שפה בשמירת טופס ב access

    שאלה

  • בשמירת טופס אני מקבל הודעה ״לא ניתן לשמור את הטופס מאחר והוא מציג תווים בשפה שאינה ניתנת לשמירה באזור המערכת הנוכחי שלך״ בנוסף מוצע להעביר את אזור המערכת לשפה בטופס או בדוח. לא מובן מה עלי לעשות. זקוק לסיוע"

    יום רביעי 07 מרץ 2018 16:13

כל התגובות