none
כיצד להזין בקוד תיבת רשימה נפתחת infopath RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום

  פיתחתי טופס infopath שבו יש תיבת רשימה נפתחת בשם "מקרה" שאינה מחוברת למקור חיצוני או למקור נתונים של טופס.

  ישנו גם כפתוח לחיצה.

  שאלתי היא כיצד ניתן להזין את הערכים בתיבה זו דרך קוד VB דרך ארוע click של אותו לחצן?

  פנייה לשדה טקסט רגיל אני מבצעת כך:

  Dim domNav As XPathNavigator = MainDataSource.CreateNavigator()

  domNav.SelectSingleNode("//my:field", NamespaceManager).InnerXml = "test")

  תודה,

  מאיה


  maya

  יום רביעי 21 מאי 2014 05:29

כל התגובות

 • הי

  שיניתי את התיבת רשימה רגילה (חוזר ואופציונאלי)

  והוספתי את הקוד הבא:

  Dim DOM As XPathNavigator = MainDataSource.CreateNavigator()
            Dim group1 As XPathNavigator = DOM.SelectSingleNode("//my:קבוצה8", NamespaceManager)
            Dim field1 As XPathNavigator = DOM.SelectSingleNode("//my:קבוצה8/my:x", NamespaceManager)
            Dim newNode As XPathNavigator = field1.Clone()
            newNode.SetValue(PatCases(index0, 3).ToString())
            group1.AppendChild(newNode)

  maya

  יום רביעי 21 מאי 2014 07:50