locked
GroupStyleSelector RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום וברכה,

  נתקלתי בכמה בעיות בשימוש ב GroupStyleSelector ב GridView (כדי לתת Panel שונה לכל items group ב CollectionViewSource שמשמש כ  items source של ה GridView).

  בעיה ראשונה:

  באובייקט מסוג GroupStyleSelector צריך לדרוס את המתודה SelectGroupStyleCore שמקבלת שני פרמטרים: objectgroup, uintlevel

  כאשר האפליקציה רצה, המתודה הנ"ל נקראת כמה פעמים. בחלק מהפעמים הפרמטר group  הוא null (כאשר level = 0), מה שאינו הגיוני, מכיון שהמתודה אמורה לרוץ עבור קבוצה ספציפית.

  כמו כן, גם כאשר group אינו null, הוא מכיל אובייקט מסוג dependencyObject, כך שאי אפשר לקבל ממנו מידע על ה group שעבורו נעשית הקריאה.

  בעיה שניה:

  ניסיתי להחזיר GroupStyles באופן שרירותי עבור כל קבוצה, רק כדי לראות שהעסק עובד, והתברר לי שהערך שהחזרתי בקריאה האחרונה למתודה זו כשהפרמטר level=0, דרס את כל הערכים האחרים, וכל הgroups מוצגים עם ה GroupStyle שהוחזר בפעם ההיא.

  האם מישהו נתקל בעיות אלו ופתר אותן?

  תודה מראש!


  • נערך על-ידי Yakov Nadler יום שני 15 אוקטובר 2012 10:43 שגיאת כתיב
  • שינה את הסוג תומר שמםModerator יום שני 17 דצמבר 2012 19:21
  יום שני 15 אוקטובר 2012 10:42

כל התגובות