none
LANGUAGE RRS feed

תשובות

 • בוקר טוב שורי,

  לא הבנתי מה את צריכה לבצע. המעבר בין עברית לאנגלית הוא מעבר הקשור למקלדת.
  מאחורי הקלעים רוב מערכות ההפעלה היום עובדות באותה צורה.

  כמו כן לא ברור לי האם את רוצמה לבדוק את השפה בצד של המשתמש ז"א בצד הדפדפן או בצד השרת. אני מניח שאין הרבה הגיון או סיבה לבדוק בצד השרת אז אם הכוונה לצד הדפדפן הרי שאת צריכה לעבוד עם JS בצד הדפדפן.

  אני לא מכיר דרך ישירה לבדוק מה ההגדרה של השפה כרגע, אבל אפשר אולי לבצע בדיקה עקיפה כמו למשל לבדוק איזה תוו נלחץ כרגע. תבדקי למשל אם הקוד הבא נותן לך את הכיוון

  $("#target").keyup(function (e) {
    var charCode = e.keyCode || e.which;
    //alert(charCode);
    console.log( "Handler for .keypress() called: " + charCode);
  });
  $("#target").keypress(function(e) {
    //alert(e.which);
    console.log( "Handler for .keypress() called: " + e.which);
  });

  שימי לב שהאירוע keyup לא נותן את התוו אלא המספר מקש במלקדת ולכן יחיזר 65 עבור a וגם עבור האות ש אבל האירוע keypress מזהה את התוו עצמו ולכן הוא זה שיש להשתמש בו במקרה שלך.


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]  • נערך על-ידי pituachMVP, Moderator יום שני 29 יוני 2015 09:20
  • סומן כתשובה על-ידי שורי יום חמישי 02 יולי 2015 07:07
  יום שני 29 יוני 2015 08:30
  מנחה דיון