none
Custom Refinement For MultiColumn field RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום , 

  מנסה להגדיר refiner עבור custom field מסוג MultiColumn.

  במקרה שלנו הערכים שמורים ומפרדים ע"י תויים ";#" ו- ";" דוגמא לערך השמור בשדה: ;#Guid1;;#Value1;#Guid2;;#Value2;#

  כשאר מנסה להוסיף את השדה ל- Refiners מתקבל רק ה GUID; 

  כמובן שהשדה הוגדר ב Managed Property כ Searchable ו - Refinable

  כאשר מבצע debug ב JS של ה Refiner,  באובייקט  listData = ctx.ListData  מתקבל רק GUID ב listData[i].RefinementName 

  השאלה היכן ניתן לשלוט באוביקט List Data אשר יכיל את כל הערך המקורי של השדה , (ביצוע ההתאמה יבוצע על ידי ). 

  תודה, 

  ארז 


  • נערך על-ידי avitaler יום רביעי 08 ינואר 2014 14:21
  • שינה את הסוג Eran Sharvit יום רביעי 15 ינואר 2014 10:00
  יום רביעי 08 ינואר 2014 14:18

כל התגובות