none
קביעת נתיב התקנת התוכנה ל- PUBLISHER RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום רב,

  אני מתכנת אפליקציית EXE שאותה אני רוצה לפרוס, בסביבת visual studio 2012 express על גבי c# .net 4 framework.

  את הפריסה אני מבצע באמצעות ה- Publisher הקיים בסביבת 2012. וההגדרות הקיימות ב- PUBLISHER מתאימות לסגנון פריסה מתקליטור (שזה הצורך).

  שאלתי היא:

  איך אני מגדיר ל- PUBLISHER את נתיב ההתקנה הסופי של התוכנה?

  נכון לעכשיו, בעת הרצת תוכנת ה- SETUP (שנוצרה ע"י ה- PUBLISHER) לא ניתן לבחור את נתיב היעד להתקנת התוכנה 

  במחשב הסופי.

  היכן בהגדרות ה- PUBLISHER אני יכול לקבוע - שתוכנת ה- SETUP תשאל היכן להתקין את ה- EXE שיצרת וארזתי?

  • שינה את הסוג Eran Sharvit יום שני 19 נובמבר 2012 23:53
  יום שלישי 06 נובמבר 2012 12:03