none
שינוי אופרטור intersect בcontains RRS feed

 • שאלה

 • שלום,

  אשמח לעזרה בקשר לפונקציה שבמקום לבצע חיתוך בין הנתונים היא מבצעת איחוד.

  (()Countries.Where(c => c.Street.Select(t => t.Id).Intersect(streetsIDs).Any

  כעת הפונקציה מקבלת רשימת רחובות ומציגה את כל המדינות שבהם יש את הרחובות מהרשימה.

  אני צריכה שהפונקציה תציגרק את המדינות שבהם כל הרחובות מהרשימה מופיעים.

  תודה רבה,

  יום טוב.

  יום חמישי 05 יולי 2018 13:15