none
Abstract class RRS feed

 • שאלה

 • מה ההבדל בין Abstract class לבין ממשק?
  • הועבר על-ידי Arik Poznanski יום שישי 12 אוגוסט 2011 08:40 רלוונטי לפורום #C (מאת:פיתוח ב- .Net)
  • הועבר על-ידי Hengzhe Li יום רביעי 18 ינואר 2012 07:32 (מאת:Microsoft Visual C#)
  יום שלישי 15 מרץ 2011 09:26

תשובות

 • שלום

  ממשק זה הצהרה על המטודות שמחלקה מסוימת שמממשת את הממשק הזה תחשוף כלפי חוץ.

  מחלקה אבסטרקטית זה מחלקה לכל דבר, אלא שלא ניתן ליצר ממנה מופע אלא רק לרשת אותה. לדוגמה אם את יוצרת מבנה היררכי של מחלקות כאשר מחלקות יורשות אחת את השניה ומממשות באופנים שונים מטודות של המחלקות הנורשות, אזי מחלקת הבסיס שמכילה בד"כ מידע כללי כל כך עד שאין לו מימוש מצד עצמו אלא ניתן להשתמש במטודות שלו ובאובייקטים שהוא מכיל ע"י מימוש מחלקה שיורשת אותו.


  בהצלחה, ואם עזרתי, לחץ על 'סמן כתשובה', וסמן את התשובה כמועילה.
  • סומן כתשובה על-ידי Shirly11 יום שלישי 15 מרץ 2011 11:49
  יום שלישי 15 מרץ 2011 11:22