locked
הוספת דיפולט לdropdown עם Html.DropDownListFor, לפי value ולא טקסט RRS feed

 • שאלה

 • אני רוצה להציג קומבו בוקס שונים, שבעליית הדף יציגו את הבחירה הקודמת של המשתמש.

  הצורה הרגילה של הוספת default לdropdown, היא בעצם הוספת option לselect בלי value

  אבל מה שאני רוצה זה שהוא פשוט יצביע על הערך הנכון מתוך הרשימה, כך שגם כאשר יפתחו את הרשימה השורה הנכונה תהיה בחורה. 

  (ולא שהוא יוסיף לי שורה מלמעלה עם הטקסט ששמתי לו)

  מקווה שהבנתם.

  מצורף קוד של הdropdown שיוצר קומבו עם האופציה "בחר מתוך הרשימה",

  @Html.DropDownListFor(model => model.MText, Model.MOptionList, " בחר מתוך הרשימה")


  יום רביעי 12 ספטמבר 2012 11:17

כל התגובות