none
היישומים באופיס שהתקנתי לא פועלים האם ניתן לבטלם ולהתקינם שנית?

    שאלה

  • שלום,

    התקנתי את האופיס אך היישומים לא עובדים. האם אני יכולה למחוק ההתקנה של האופיס ולעלות אותו שנית?

    סיון

    יום שלישי 10 יולי 2018 08:49