none
עבודה עם dll גורמת לקריסת התוכנה RRS feed

 • דיון כללי

 • כתבתי פרוייקט WPF בעזרת MVVM.

  אני משתמש ב-dll המכיל אובייקט שנקרא לו zemanyHayom שנכתב לא ב .net בו יש

  פונקציה שמחזירה מחרוזת.

  הוא מצורף לפרוייקט ל-reference וכן אני רושם אותו ב-registery על-ידי

  regsvr32.

  דבר ראשון אני מציין שה-dll עובדת תמיד(מחזירה תוצאה ).

  לעיתים בלי להבין למה לאחר שהפונקציה עובדת התוכנית קורסת ומתקבלת שגיאה

  stackoverflow.

  כדי לנסות להבין למה זה קורה ניסיתי לראות עם זה קשור לחלק אחר בתוכנית, מה

  שעשיתי:

  יצרתי חלון חדש לגמרי והדבר היחיד שעשיתי בו זה יצירת אובייקט zemanyHayom

  uerhtv וקריאה לפונקציה.

  קראתי לפונקציה כל פעם ממקום אחר, פעם אחת מה-constructor של החלון וזה קרס

  לאחר window.show.

  בפעם השנייה קראתי לו מהארוע window_load ואז לא היתה בעיה.

  יותר מאודה למי שידע מה קורה פה.

  תודה רבה!

  דוד

  • הועבר על-ידי Elad R Katz יום חמישי 10 מאי 2012 14:57 .net כללי (מאת:XAML, WPF and Silverlight)
  • שינה את הסוג Eran Sharvit יום שני 21 מאי 2012 08:30
  יום חמישי 10 מאי 2012 05:52

כל התגובות