none
למה או איפה אפשר להשתמש ב-LoopingSelector ב-UWP

  שאלה

 • יש אובייקט כזה לשימוש כנראה פנימי של אובייקטים מוכנים של הNET.

  למה אני לא זוכה לקבל אותם... אין לזה Constractor

  אני בסך הכל רוצה רשימה מתגלגלת בלופ להתחלה.


  צבי דויטש

  יום חמישי 31 אוגוסט 2017 08:50