locked
אתחול אפליקצה בwindows 8 app RRS feed

 • שאלה

 • אךי ניתן בwindows 8 app לבצע אתחול מחדש לאפליקציה כאשר יצרתי את הפקדים בxaml ?

  אני מעוניין כאשר קורה אירוע מסויים למשל אלמנט מתנגש עם אלמנט אחר האפליקציה תבצע אתחול?

  לא עובד לי בדרך הבאה: 

  application.restart. ולא בניתי בwinform.


  יום רביעי 28 ספטמבר 2016 15:30

כל התגובות

 • באיזה טכנולוגיה ואיזה סוג של תבנית השתמשת עבור הפיתוח?

  אתה רושם שזה לא web forms השאלה איזה כן ולא איזה לא :-)
  אתה שואל את השאלה בפורום XAML, WPF and Silverlight.. האם זו אפליקציית WPF או Silverlight? או משהו אחר במקרה  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]


  • נערך על-ידי pituachMVP יום רביעי 28 ספטמבר 2016 21:09
  יום רביעי 28 ספטמבר 2016 21:07