none
פתיחת טופס InfoPath ע"י משתמשים אצלם לא מותקן Infopath RRS feed

  • שאלה

  • קיבלתי כמה פניות ממשתמשים, על כך שהם לא מצליחים לפתוח טפסים של InfoPath שנשלחים אליהם. (טופס ספציפי)

     מה אני צריכה לעשות כדי שהטופס ייפתח גם אצל המשתמשים אצלם לא מתקן  InfoPath.

    לא זכור לי שהייתי צריכה להגידר הגדרות ספציופיות בפעמים אחרות בהן עבדתי עם Infopath. ( רק בטופס הספציפי הזה איתו אני עובדת כרגע  יש בעיה).

    תודה

    יום ראשון 02 דצמבר 2012 14:53

תשובות

כל התגובות