none
שליפת מידע אל תוך infoPath web part ע:י העברת פרמטר RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום

  אני מנסה לצור דף שמכיל Visio Web part , ובכל התמקדות/לחיצה על "צורה" בVisio chart נשלח פרמטר (ID) אל אובייקט אחר המציג את פרטי ה"צורה".

  ה"צורה" מייצגת למעשה אפליקציה, שכל פרטיה זמינים בטבלת SP2010 .

  1- אפשרות שניסיתי היא להעביר את הפרמטר ID אל InfoPath form web part, שמוצב באותו הדף. אך למרות שה ID עובר בהצלחה, שאר נתוני האפליקציה/"הצורה" אינם נשלפים ולא מוצגים ב InfoPath form (יצרתי data connection  וגם rule ב InfoPath , אך ללא הצלחה)

  2-אשמח לקבל רעיונות נוספים למימוש (לא בהכרח ע"י InfoPath web part). למשל פתיחה של ה edit item mode של הטבלה (בחלון אחר) או כל רעיון אחר...

  תודה!

  • שינה את הסוג Eran Sharvit יום ראשון 29 דצמבר 2013 10:45 השואל המקורי לא חזר לעדכן
  יום שלישי 24 דצמבר 2013 11:48

כל התגובות