locked
נגישות לבעלי מוגבלות ל- WIN8 RRS feed

 • שאלה

 • אני צריכה לכתוב אפליקציה עבור משתמשים בעלי מוגבלות המשתמשים בשני מתגים. זאת אומרת שהקלט שלי מוגבל לשני מקשים בלבד.

  שאלתי:

  1. האם קימת תמיכה דומה ב- win8?

  2. האם אתם מכירים תשתית או רכיבים או כל דבר אחר שעשוי לעזור לי ?

  תודה !


  יום ראשון 03 נובמבר 2013 11:08

תשובות

 • היי,

  כחלק מהתמיכה של Windows 8 בנושא Accessibility, יש אפשרות לעבוד עם On Screen Keyboard במוד של Scan through keys. במצב זה windows סורקת את כל הזמן את המקשים בקבוצות בזה אחר זה עם כפתור ייעודי (מקלדת, עכבר, joystick, התקן ייעודי), בכל רגע ניתן להנעל על קבוצה עד בחירה סופית של מקש. כל זה אפילו עם לחצן אחד בלבד.

  https://www.microsoft.com/enable/products/windows8/

  http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/type-with-the-on-screen-keyboard/

  בברכה,

  תומר


  Please remember to mark the replies as answers if they help and unmark them if they provide no help.  יום ראשון 03 נובמבר 2013 15:29
  מנחה דיון

כל התגובות

 • היי,

  כחלק מהתמיכה של Windows 8 בנושא Accessibility, יש אפשרות לעבוד עם On Screen Keyboard במוד של Scan through keys. במצב זה windows סורקת את כל הזמן את המקשים בקבוצות בזה אחר זה עם כפתור ייעודי (מקלדת, עכבר, joystick, התקן ייעודי), בכל רגע ניתן להנעל על קבוצה עד בחירה סופית של מקש. כל זה אפילו עם לחצן אחד בלבד.

  https://www.microsoft.com/enable/products/windows8/

  http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/type-with-the-on-screen-keyboard/

  בברכה,

  תומר


  Please remember to mark the replies as answers if they help and unmark them if they provide no help.  יום ראשון 03 נובמבר 2013 15:29
  מנחה דיון
 • 1. תודה

  2. התנצלותי שלא הגבתי לתשובה, לא הייתי מחוברת במשך תקופה ולכן לא ראיתי את התגובה.

  שוב  תודה.


  m.sh

  יום שני 17 מרץ 2014 22:45