none
כפתור הדפסה, visual basic RRS feed

 • שאלה

 • אני רוצה ליצור כפתור הדפסה שידפיס לי רק את התוכן שאני יבחר מתוך ה Form איך אוכל לתכנת זאת?

  אני מתכוון שאני יתכנת מה הכפתור ידפיס מתוך ה Form.

  יום ראשון 12 דצמבר 2010 11:49

תשובות

 • היי,

  במידה ואתה רוצה להדפיס רק חלקים אני מציע שתוציא את החלקים שאתה מעוניין למסמך וורד ותדפיס בפורמט שאתה רוצה.
  אפשרות נוספת היא לקחת תמונת מסך של האפליקציה אבל אז לא תוכל לסנן את מה שאתה רוצה להדפיס.  Set MyWord = CreateObject("Word.Application")
  Set WordDoc = MyWord.Documents.Add

  MyWord.Visible = True
  MyWord.Activate

  MyWord.Selection.Font.BoldBi = True
  MyWord.Selection.Font.Name = "Arial"
  MyWord.Selection.Font.SizeBi = 20
  MyWord.Selection.Font.Color = wdColorBlue
  MyWord.Selection.Font.Underline = wdUnderlineSingle
  MyWord.Selection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
  MyWord.Selection.TypeText "שם מלא:" + RetSt

  MyWord.Print

  Please mark the replies as answers if they help and unmark them if they provide no help.
  My blog: blogs.microsoft.co.il/blogs/shair

  Shai Raiten

  • הוצע כתשובה על-ידי Meir Pinto יום ראשון 16 ינואר 2011 08:21
  • סומן כתשובה על-ידי Meir Pinto יום ראשון 23 ינואר 2011 06:39
  יום רביעי 12 ינואר 2011 16:32
 • היי,

  אתה יכול לרוץ על הערכים בטבלה ולהשתמש באובייקט Printer ויישירות להדפיס

  Dim Printer As New Printer
  Printer.Print("תוכן")
  Printer.EndDoc()

  בברכה

  Please mark the replies as answers if they help and unmark them if they provide no help.
  My blog: blogs.microsoft.co.il/blogs/shair

  Shai Raiten

  • סומן כתשובה על-ידי Meir Pinto יום ראשון 23 ינואר 2011 06:39
  יום ראשון 16 ינואר 2011 18:07

כל התגובות

 • היי,

  במידה ואתה רוצה להדפיס רק חלקים אני מציע שתוציא את החלקים שאתה מעוניין למסמך וורד ותדפיס בפורמט שאתה רוצה.
  אפשרות נוספת היא לקחת תמונת מסך של האפליקציה אבל אז לא תוכל לסנן את מה שאתה רוצה להדפיס.  Set MyWord = CreateObject("Word.Application")
  Set WordDoc = MyWord.Documents.Add

  MyWord.Visible = True
  MyWord.Activate

  MyWord.Selection.Font.BoldBi = True
  MyWord.Selection.Font.Name = "Arial"
  MyWord.Selection.Font.SizeBi = 20
  MyWord.Selection.Font.Color = wdColorBlue
  MyWord.Selection.Font.Underline = wdUnderlineSingle
  MyWord.Selection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
  MyWord.Selection.TypeText "שם מלא:" + RetSt

  MyWord.Print

  Please mark the replies as answers if they help and unmark them if they provide no help.
  My blog: blogs.microsoft.co.il/blogs/shair

  Shai Raiten

  • הוצע כתשובה על-ידי Meir Pinto יום ראשון 16 ינואר 2011 08:21
  • סומן כתשובה על-ידי Meir Pinto יום ראשון 23 ינואר 2011 06:39
  יום רביעי 12 ינואר 2011 16:32
 •  

  היי,

  אשמח אם תוכל/י לעדכן אותנו בסטטוס השאלה שלך.

  במידה וקיבלת תשובה מתאימה לשאלתך, יש לסמן את התשובה המתאימה ע"י לחיצה על "סמן כתשובה" ליד סימון ה V הירוק

  אם לא קיבלת תשובה, מומלץ לספק פרטים נוספים אודות הבעיה, פרטי לוג, צילומי מסך וכו'


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ/י, על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק.


  מיקרוסופט מציעה שירות זה ללא תשלום, למטרת סיוע למשתמשים, העשרת הידע הקשור בטכנולוגיות ובמוצרים של Microsoft. תוכן זה מתפרסם "כמות שהוא", הוא אינו מעיד על כל אחריות מצד מיקרוסופט.
  יום ראשון 16 ינואר 2011 08:21
 • אני מתכוון שיהיה כפתור הדפסה ב form ושהוא ידפיס למשל רק את הטבלה שיש ב form ....האם זה אפשרי

  יש לי form עם טבלה וכפתורים ולוגואים,הייתי רוצה שבלחיצה על כפתור ההדפסה רק הטבלה תודפס...האם זה אפשרי בכלל?

  ואני לא מתכוון לצילום מסך אני רוצה שתיהיה אפשרות להדפיס ישר דרך הכפתור הזה

  יום ראשון 16 ינואר 2011 10:48
 • היי,

  אתה יכול לרוץ על הערכים בטבלה ולהשתמש באובייקט Printer ויישירות להדפיס

  Dim Printer As New Printer
  Printer.Print("תוכן")
  Printer.EndDoc()

  בברכה

  Please mark the replies as answers if they help and unmark them if they provide no help.
  My blog: blogs.microsoft.co.il/blogs/shair

  Shai Raiten

  • סומן כתשובה על-ידי Meir Pinto יום ראשון 23 ינואר 2011 06:39
  יום ראשון 16 ינואר 2011 18:07