none
התקנת C# express RRS feed

  • שאלה

  • התוכנה(חינמית) הותקנה. בעת פתיחתה מופיעה דרישה ל-registration key בהסבר ב-msdn אני אמור לקבל את המפתח אחרי שהצלחתי להפעיל את התוכנה. כעת אני לא יכול לפתוח. ניסיתי להתקין מחדש ולא עזר. מה לעשות?

    • שינה את הסוג ipdd יום שני 02 מאי 2011 10:49
    • הועבר על-ידי Arik Poznanski יום שישי 12 אוגוסט 2011 08:45 רלוונטי לפורום #C (מאת:פיתוח ב- .Net)
    • הועבר על-ידי Hengzhe Li יום רביעי 18 ינואר 2012 07:30 (מאת:Microsoft Visual C#)
    יום שני 02 מאי 2011 08:16

תשובות