none
change windows kit common installation path RRS feed

 • שאלה

 • i'm trying to install Windows SDK and my main drive (C) is full. I want to change the path of the installation but it's gray , it's says that ot using the common installation path of Windows kit's path,
  is there anyway to change this path?[![enter image description here][1]][1]


    [1]: https://i.stack.imgur.com/awUFk.png
  יום רביעי 28 יוני 2017 12:23

כל התגובות

 • אהלן

  חלק מהקבצים שקשורים ל Visual Studio חייבים להתקין במחיצה (partition) של מערכת ההפעלה אבל חלק ניכר אפשר לשנות את המיקום בזמן ההתקנה. אני מניח שהדבר נכון גם לגבי ה SDK. אתה יכול תמיד להסיר את ההתקנה של הVS ולהתקין שוב במיקום שונה.

  על מנת לבחור מיקום התקנה (של רוב הקבצים, מכיוון שכמו שאמרתי חלק בכל מקרה יותקנו במחיצה של מערכת ההפעלה) אתה צריך לבצע את ההתקנה בזרת פקודה ולא על ידי לחיצה עפמיים על האייקון. כאשר את כותב את הפקודעה של ההתקנה (למשל בשורת הפקודה) מוסיפים את הפרמטר CustomInstallPath ואז רושים את המיקם בו רוצים מלבצע את ההתקנה.

  בקישור הבא תוכל לראות אפשרויות נוספות של רמטרים לשימוש בהתקנה משורת הפקודה:

  Use Command-Line Parameters to Install Visual Studio

  * הערה: בכל מקרה לא מומלץ להגיע למצב שהמחיצה של מערכת ההפעלה מלאה. מאוד מומלץ להרחיב את המחיצה של מערכת הפעלה בהתאם לצורך ואם צריך להוסביף או להחליף את הדיסק כולו (מחיר דיסק היום לא יקר ביחס למה שהיה בעבר והמחירים יורדים כל הזמן ביחס לגודל של הדיסקים). אני במקומך הייתי כניראה מוצאדרך לשחרר מקורם או להרחיב את המקום במחיצה של מערכת ההפלע הולא הייתי בוחר בפתרון עקיף ברוב המצבים.  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]


  • נערך על-ידי pituachMVP יום ראשון 02 יולי 2017 20:41
  יום חמישי 29 יוני 2017 20:42