none
HTML RRS feed

תשובות

 • HTML זה שפה שמאפשרת לעצב דפי אינטרנט. למשל להגדיר צבע רקע, תמונה, קו, טבלה תוכן ומיקום אובייקטים במקומות הנכונים בעמוד (layout) וכו' וכו' המידע נשלח כטקסט לדפדפן והדפדפן יודע לעבד אותו ולבנות נכון את דף האינרנט. השפה HTML בנויה בתבנית XML אבל היכולת לממש את התוכן שיוצק HTML לתבנית היא לא קשורה לXML אלא לטכנולגיה שמאפשרת לדפדפן לקבל את המידע ולעבד אותו.

  XML זה מבנה שמחזיק מידע. תוכן. למשל נתונים של עובדים. את יכולה לדמיין את ה XML כמנה טקסטואלי של הצורה הגרפית שנקראת טבלה (אם כי זה לא מדויק) כלומר אם יש לך טבלה של רשימת עובדים - הטבלה היא תבנית גרפית שמכילה נתונים שונים. אם את רוצה למשל לאחסן את המידע, או להעביר אותו למישהו אחר, הצורה הגרפית לא יכולה להשמר ולא להישלח. צריך דרך לשלוח את הנתונים עצמם באופן שישמר את הלוגיקה של ה'טבלה' או טבלאות. ואת זה מאפשר XML שמחד יש בו שיטה שמאפשרת לארגן את המידע ולשמר את הלוגיקה שלו, ומאידך הוא רק טקסט ולכן אפשר לשמור אותו כקובץ, לשלוח אותו בקלות לאחרים שיש להם אולי כלים אחרים משלך להציג מידע (כלומר זה cros platform). דף HTML יכול להשתמש במבנה נתונים של XML הן על מנת להציג מידע והן בטכנולוגיות שממשות את העיקרון של הXML על מנת לשפר ביצועים או להוסיף פונקציונלויות לדף (AJAX).


  בהצלחה, ואם עזרתי, לחץ על 'סמן כתשובה', וסמן את התשובה כמועילה.
  • סומן כתשובה על-ידי Shirly11 יום שישי 01 יולי 2011 09:23
  יום שישי 01 יולי 2011 09:04

כל התגובות

 • HTML זה שפה שמאפשרת לעצב דפי אינטרנט. למשל להגדיר צבע רקע, תמונה, קו, טבלה תוכן ומיקום אובייקטים במקומות הנכונים בעמוד (layout) וכו' וכו' המידע נשלח כטקסט לדפדפן והדפדפן יודע לעבד אותו ולבנות נכון את דף האינרנט. השפה HTML בנויה בתבנית XML אבל היכולת לממש את התוכן שיוצק HTML לתבנית היא לא קשורה לXML אלא לטכנולגיה שמאפשרת לדפדפן לקבל את המידע ולעבד אותו.

  XML זה מבנה שמחזיק מידע. תוכן. למשל נתונים של עובדים. את יכולה לדמיין את ה XML כמנה טקסטואלי של הצורה הגרפית שנקראת טבלה (אם כי זה לא מדויק) כלומר אם יש לך טבלה של רשימת עובדים - הטבלה היא תבנית גרפית שמכילה נתונים שונים. אם את רוצה למשל לאחסן את המידע, או להעביר אותו למישהו אחר, הצורה הגרפית לא יכולה להשמר ולא להישלח. צריך דרך לשלוח את הנתונים עצמם באופן שישמר את הלוגיקה של ה'טבלה' או טבלאות. ואת זה מאפשר XML שמחד יש בו שיטה שמאפשרת לארגן את המידע ולשמר את הלוגיקה שלו, ומאידך הוא רק טקסט ולכן אפשר לשמור אותו כקובץ, לשלוח אותו בקלות לאחרים שיש להם אולי כלים אחרים משלך להציג מידע (כלומר זה cros platform). דף HTML יכול להשתמש במבנה נתונים של XML הן על מנת להציג מידע והן בטכנולוגיות שממשות את העיקרון של הXML על מנת לשפר ביצועים או להוסיף פונקציונלויות לדף (AJAX).


  בהצלחה, ואם עזרתי, לחץ על 'סמן כתשובה', וסמן את התשובה כמועילה.
  • סומן כתשובה על-ידי Shirly11 יום שישי 01 יולי 2011 09:23
  יום שישי 01 יולי 2011 09:04
 • תודה רבה רבה !!!
  יום שישי 01 יולי 2011 09:23