none
F2 מקש גלובאלי עבור Object Browser ב VS 2010 RRS feed

 • שאלה

 • התקנתי VS מאותו מקור (ultimate ver) על גבי 3 מחשבים. שניים מהם על גבי Win7 64 , ובהם מופיע בתפריט View קיצור F2 עבור ObjectBrowser, דבר שמשבש לי את השימוש הרגיל והידוע של מקש זה. ללא יכולת לחזור לפונקציונאליות המקורית. ולא מצאתי ב Customize לבטל זאת.

  במחשב אחר על גבי vista home 64 , מאותו מקור התקנה, בתפריט view מופיע הקיצור הנפוץ עבור ObjectBrowser , משהוא עם האות J . כפי שצריך להיות.

  השאלה מה הגורם לזה, וכיצד אני יכול לדאוג שהקיצור הרגיל יחזור?

  מידע מתוך ה VS על הגירסה:

  בוויסטה (ללא SP1)

  Microsoft Visual Studio 2010
  Version 10.0.30319.1 RTMRel
  Microsoft .NET Framework
  Version 4.0.30319 RTMRel

  Installed Version: Ultimate

  Microsoft Office Developer Tools   01019-532-2002102-70014
  Microsoft Office Developer Tools

  Microsoft Visual Basic 2010   01019-532-2002102-70014
  Microsoft Visual Basic 2010

  Microsoft Visual C# 2010   01019-532-2002102-70014
  Microsoft Visual C# 2010

   

  מידע מתוך ה VS על גבי חלונות 7 כנזכר לעיל, כולל SP1 , אבל יש לי עוד התקנה על חלונות 7 64 ללא SP1 עם אותה בעיה.

  Microsoft Visual Studio 2010
  Version 10.0.40219.1 SP1Rel
  Microsoft .NET Framework
  Version 4.0.30319 SP1Rel

  Installed Version: Ultimate

  Microsoft Office Developer Tools   01019-532-2002102-70141
  Microsoft Office Developer Tools

  Microsoft Visual Basic 2010   01019-532-2002102-70141
  Microsoft Visual Basic 2010

  Microsoft Visual C# 2010   01019-532-2002102-70141
  Microsoft Visual C# 2010

  יום חמישי 28 אפריל 2011 13:04

תשובות

 • ביצעתי את הנ"ל בבחירה כבראשונה ל VB , ללא כל תוצאה.

  ניסיתי שוב לחקור את ה customize של התפריט והפקודות. בעבר כבר ראיתי שהקיצור המופיע שם תחת החלון keyboard מכיל דווקא את הקיצור הידוע ולא F2 , בדקתי זאת שוב, ולתדהמתי, מתחת לקיצור המקובל, שכן לו הקיצור F2 המציק. הבעיה שהחלון הזה מציג רק שורה אחת, ולא הייתה לי מחשבה שיכולים להיות כאן מספר קיצורי דרך Global . ובכן מחקתי אותו והכל שב למקומו בשלום.

  כמובן לדעתי כדאי לחשוב על ביטול האפשרות הזו, או לפחות לתת חלון גדול יותר, כדי שבמצב שיש שני מקשים מוגדרים עבור Global נוכל לראות אותם מיד. כמו כן, החלון של הגדרות קיצורי מקלדת חסר חיפוש ע"פ מקש קיצור. או ריכוז הקיצורים המוגדרים. מכיוון שיש שם מבול של בקודות, בתוך חלון צר מהכיל לעיני המסתכל יותר מ3 פקודות. אל תבקשו שאני אעלה את ההצעות למעלה, אני משאיר את זה בשבלכם, חברים.

   

  • סומן כתשובה על-ידי Matanya Zac יום שישי 29 אפריל 2011 14:14
  יום שישי 29 אפריל 2011 14:14

כל התגובות

 • יכול להיות שלא בחרת את אותן הגדרות לסביבת הפיתוח?
  בריצה הראשונה של VS הוא מציג חלון שבו ניתן לבחור הגדרות שמותאמות לסוגי פיתוח שונים, ביניהם:

  - General Development Settings

  - Visual C# Development Settings

  - Visual C++ Development Settings

  וכו'...

   

  לכל אופציה כזו יש קיצורי מקלדת משלה. אולי לא בחרת באותה אפשרות בכל ההתקנות.
  במידה וזו הבעיה, ניתן לאפס את ההגדרות, ולבחור חדשות ע"י ביצוע השלבים הבאים:

  גש לתפריט Tools
  בחר Import and Export Settings...
  בחר Reset all settings
  בשלב זה ניתן לגבות את ההגדרות הנוכחיות: Yes, save my current settings
  כעת תוכל לבחור מבין אותה רשימה של אפשרויות.

  בהצלחה.

   


  Arik Poznanski
  blogs.microsoft.co.il/blogs/arik

  יום חמישי 28 אפריל 2011 13:35
 • ביצעתי את הנ"ל בבחירה כבראשונה ל VB , ללא כל תוצאה.

  ניסיתי שוב לחקור את ה customize של התפריט והפקודות. בעבר כבר ראיתי שהקיצור המופיע שם תחת החלון keyboard מכיל דווקא את הקיצור הידוע ולא F2 , בדקתי זאת שוב, ולתדהמתי, מתחת לקיצור המקובל, שכן לו הקיצור F2 המציק. הבעיה שהחלון הזה מציג רק שורה אחת, ולא הייתה לי מחשבה שיכולים להיות כאן מספר קיצורי דרך Global . ובכן מחקתי אותו והכל שב למקומו בשלום.

  כמובן לדעתי כדאי לחשוב על ביטול האפשרות הזו, או לפחות לתת חלון גדול יותר, כדי שבמצב שיש שני מקשים מוגדרים עבור Global נוכל לראות אותם מיד. כמו כן, החלון של הגדרות קיצורי מקלדת חסר חיפוש ע"פ מקש קיצור. או ריכוז הקיצורים המוגדרים. מכיוון שיש שם מבול של בקודות, בתוך חלון צר מהכיל לעיני המסתכל יותר מ3 פקודות. אל תבקשו שאני אעלה את ההצעות למעלה, אני משאיר את זה בשבלכם, חברים.

   

  • סומן כתשובה על-ידי Matanya Zac יום שישי 29 אפריל 2011 14:14
  יום שישי 29 אפריל 2011 14:14