none
גופן עברי בחיפוש

    שאלה

  • כאשר אני מבצעת  חיפוש ברשת, מופיעים שמות קבצים בעברית משובשים

    במקום אותיות בעברית מופיעים ריבועים

    יום רביעי 13 ספטמבר 2017 09:48