none
גופן עברי בחיפוש

  שאלה

 • כאשר אני מבצעת  חיפוש ברשת, מופיעים שמות קבצים בעברית משובשים

  במקום אותיות בעברית מופיעים ריבועים

  יום רביעי 13 ספטמבר 2017 09:48

כל התגובות

 • לא הסברת כיצד את מבצעת את החיפוש ובעמצעות איזה כלי ולכן בלי יכולת לקרוא מחשבות איא פשר לדעת על מה את מדברת

  אנא נסי להבהיר בדיוק מה את עודה וצרפי תמונת מסך של מה שאת רואה


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום שני 25 ספטמבר 2017 19:17