none
Marshall c# .net remote RRS feed

תשובות

 • לפי הכותרת של השאלה, שמערבבת כמה מילות מפתח, אני מנחש שאתה חותר לכיוון של .NET Remoting, שהיא טכנולוגיה ישנה יחסית, שנחשבת למיושנת החל מ-.NET 3.0, לקריאה לאובייקטים מרוחקים. הרעיון הבסיסי הוא שאחרי קצת עבודת הכנה, אתה פשוט עושה MyObject myobj = new MyObject(), אבל במקום שהאובייקט החדש יווצר מקומית, הוא בעצם רק proxy, שקורא ל-MyObject שנמצא על מחשב מרוחק. 

  הסיבה שכבר לא מדברים הרבה על Remoting היא ש-WCF החליפה אותה, כטכנולוגיית תקשורת, ב-99% אחוז מהמקרים. עם WCF על גבי named pipes או tcp/ip channel אפשר לקבל ביצועים לא שונים מהותית מאשר עם remoting, ועם פיצ'רים הרבה יותר נרחבים.

  אבל נגיד שמסיבה כלשהי אתה כן צריך מישהו שמבין ב-Remoting - מה בדיוק אתה רוצה לדעת? :)

  • הוצע כתשובה על-ידי tetitu יום שלישי 11 ספטמבר 2012 14:58
  • הצעה כתשובה בוטלה על-ידי tetitu יום שלישי 11 ספטמבר 2012 14:58
  • סומן כתשובה על-ידי pituachMVP, Moderator יום רביעי 16 ינואר 2013 14:54
  יום שלישי 11 ספטמבר 2012 14:46

כל התגובות

 • אתה מתכוון לtcp/ip??
  יום שלישי 04 ספטמבר 2012 16:39
 • נראה לי שלזה הוא מתכוון ולא ל DDE
  יום ראשון 09 ספטמבר 2012 05:54
  • הוצע כתשובה על-ידי tetitu יום שלישי 11 ספטמבר 2012 08:45
  יום שלישי 11 ספטמבר 2012 08:45
 • לפי הכותרת של השאלה, שמערבבת כמה מילות מפתח, אני מנחש שאתה חותר לכיוון של .NET Remoting, שהיא טכנולוגיה ישנה יחסית, שנחשבת למיושנת החל מ-.NET 3.0, לקריאה לאובייקטים מרוחקים. הרעיון הבסיסי הוא שאחרי קצת עבודת הכנה, אתה פשוט עושה MyObject myobj = new MyObject(), אבל במקום שהאובייקט החדש יווצר מקומית, הוא בעצם רק proxy, שקורא ל-MyObject שנמצא על מחשב מרוחק. 

  הסיבה שכבר לא מדברים הרבה על Remoting היא ש-WCF החליפה אותה, כטכנולוגיית תקשורת, ב-99% אחוז מהמקרים. עם WCF על גבי named pipes או tcp/ip channel אפשר לקבל ביצועים לא שונים מהותית מאשר עם remoting, ועם פיצ'רים הרבה יותר נרחבים.

  אבל נגיד שמסיבה כלשהי אתה כן צריך מישהו שמבין ב-Remoting - מה בדיוק אתה רוצה לדעת? :)

  • הוצע כתשובה על-ידי tetitu יום שלישי 11 ספטמבר 2012 14:58
  • הצעה כתשובה בוטלה על-ידי tetitu יום שלישי 11 ספטמבר 2012 14:58
  • סומן כתשובה על-ידי pituachMVP, Moderator יום רביעי 16 ינואר 2013 14:54
  יום שלישי 11 ספטמבר 2012 14:46
 • לצורך העניין אני רוצה לעשות משהו דומה ל sql.

  יש לך את השרת וכל אחד יכול להוריד קליינט ולהשתמש בו מול השרת, איפה ה wcf בתמונה?

  כנל לגבי כל התוכנות של מיקרוסופט אתה מתקין שרת ויש consol להתקיןצעך המחשב שלך

  יום שלישי 30 אוקטובר 2012 05:57
 • WCF הוא השירות מולו הלקוח יבצע את ההתקשרות

  אתה יכול לראות בזה מעין מקשר בין הלקוח אל השרת שלך במקרה הספציפי שאתה מציג


  signature

  יום שלישי 30 אוקטובר 2012 20:54
  מנחה דיון