none
Visual Basic 2010

  Question

 • În Visual Basic 5 am un buton de comandă. Copiez apoi lipesc. Sunt anunţat că există deja un buton cu acest nume şi sunt întrebat dacă vreau o matrice (vector). După confirmare am două butoane cu acelaşi nume unul cu indice 0 şi altul cu indice 1. Acest lucru nu pot face în Visual Basic 2010, nu se oferă posibilitatea să creez matrice. Întrebare: Cum pot realiza acest lucru în Visual Basic 2010? 
  mercredi 28 avril 2010 09:50

Réponses

 • Se pot adauga butoane dinamic, pe Form_Load

   

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim b(2) As Button
   
    b(0) = New Button()
    b(1) = New Button()
   
    b(0).Name = "b0"
    b(0).TabIndex = 1
    b(0).Text = "b0"
    b(0).UseVisualStyleBackColor = True
    b(0).Location = New System.Drawing.Point(100, 100)
    b(0).Size = New System.Drawing.Size(100, 50)
   
   
    b(1).Name = "b1"
    b(1).TabIndex = 2
    b(1).Text = "b1"
    b(1).UseVisualStyleBackColor = True
    b(1).Location = New System.Drawing.Point(100, 200)
    b(1).Size = New System.Drawing.Size(100, 50)
   
   
    Me.Controls.Add(b(0))
   
    Me.Controls.Add(b(1))
    
    
    b(0).Visible = True
    b(1).Visible = True 
   
   End Sub
  mardi 4 mai 2010 12:36
 • Option Strict On
  Public Class Form1
   Dim button_() As Button
  
   Dim Buttons As List(Of Button) = New List(Of Button)
   Dim ButtonCount As Integer = 5
  
   Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  
    Dim Array_Size As Integer = 5
    ReDim button_(Array_Size)
  
    For i = 0 To Array_Size
     button_(i) = New Button
     button_(i).Size = New System.Drawing.Size(100, 25)
     button_(i).Top = 25 * i
     button_(i).Text = "Butonul " + i.ToString
  
     button_(i).TabIndex = i + 1
     button_(i).UseVisualStyleBackColor = True
  
     Me.Controls.Add(button_(i))
    Next
  
    '//sau
  
    For I As Integer = 1 To ButtonCount
     Dim B As Button = New Button
     B.Name = "btnInfo" & I.ToString
     B.Location = New Point(100, 25 * I)
     B.Size = New Size(100, 25)
     B.Text = "Info #" & I.ToString
     AddHandler B.Click, AddressOf infoButton_Click
     Buttons.Add(B)
     Me.Controls.Add(B)
    Next
  
   End Sub
  
   Private Sub infoButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Console.WriteLine(sender.ToString)
   End Sub
  End Class
  vendredi 7 mai 2010 16:50

Toutes les réponses

 • Se pot adauga butoane dinamic, pe Form_Load

   

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim b(2) As Button
   
    b(0) = New Button()
    b(1) = New Button()
   
    b(0).Name = "b0"
    b(0).TabIndex = 1
    b(0).Text = "b0"
    b(0).UseVisualStyleBackColor = True
    b(0).Location = New System.Drawing.Point(100, 100)
    b(0).Size = New System.Drawing.Size(100, 50)
   
   
    b(1).Name = "b1"
    b(1).TabIndex = 2
    b(1).Text = "b1"
    b(1).UseVisualStyleBackColor = True
    b(1).Location = New System.Drawing.Point(100, 200)
    b(1).Size = New System.Drawing.Size(100, 50)
   
   
    Me.Controls.Add(b(0))
   
    Me.Controls.Add(b(1))
    
    
    b(0).Visible = True
    b(1).Visible = True 
   
   End Sub
  mardi 4 mai 2010 12:36
 • Option Strict On
  Public Class Form1
   Dim button_() As Button
  
   Dim Buttons As List(Of Button) = New List(Of Button)
   Dim ButtonCount As Integer = 5
  
   Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  
    Dim Array_Size As Integer = 5
    ReDim button_(Array_Size)
  
    For i = 0 To Array_Size
     button_(i) = New Button
     button_(i).Size = New System.Drawing.Size(100, 25)
     button_(i).Top = 25 * i
     button_(i).Text = "Butonul " + i.ToString
  
     button_(i).TabIndex = i + 1
     button_(i).UseVisualStyleBackColor = True
  
     Me.Controls.Add(button_(i))
    Next
  
    '//sau
  
    For I As Integer = 1 To ButtonCount
     Dim B As Button = New Button
     B.Name = "btnInfo" & I.ToString
     B.Location = New Point(100, 25 * I)
     B.Size = New Size(100, 25)
     B.Text = "Info #" & I.ToString
     AddHandler B.Click, AddressOf infoButton_Click
     Buttons.Add(B)
     Me.Controls.Add(B)
    Next
  
   End Sub
  
   Private Sub infoButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Console.WriteLine(sender.ToString)
   End Sub
  End Class
  vendredi 7 mai 2010 16:50