none
como llamar a un metodo boton onclick a traves de un boton tipo input y no de asp.net RRS feed

 • Pregunta

 •    <input id="Button1" type="button" value="button" />

  que este elemento se enlace con mi about.cs

  a este 

   public void Enviarcorreo()
          {
              string from = "zxcvducit@outlook.cl";
              string pass = "Empresa2274";
              string to = "Mario.aravena@ducit.cl";
              //string to1 = "Consultoria.HSE@ducit.cl";
              //string to2 = "Erika.Rivera@ducit.cl";
              //string to3 = "Fire.protection@ducit.cl";
              //string to4 = "Contacto@ducit.cl";
              string msg = cuerpo.Text;

              new Enviar().EnviarCorreo(from, pass, to, msg);
          }

  martes, 2 de agosto de 2016 16:18

Respuestas

Todas las respuestas